Uvoz vozil

Uvoz rabljenih vozil po naročilu

Za vas poiščemo željeno rabljeno vozilo, ki je tehnično brezhibno, dobro vzdrževano in ohranjeno, imajo potrjene servisne knjižice ali pa so celo še v garanciji. Sodelujemo izključno s preverjenimi partnerji, ki so prisotni na trgu dalj časa ter imajo dobre reference.

Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov od leta 2012 dalje:

Izpust CO2 (g/km) Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO6 Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje  s standardom EURO5 in nižje
 od 0 do vključno 110  0,50%  1,00%
 nad 110 do vključno 120  1,00%  2,00%
 nad 120 do vključno 130  1,50%  3,00%
 nad 140 do vključno 150  3,00%  6,00%
 nad 150 do vključno 170  6,00%  11,00%
 nad 170 do vključno 190  9,00%  15,00%
 nad 190 do vključno 210  13,00%  18,00%
 nad 210 do vključno 230  18,00%  22,00%
 nad 230 do vključno 250  23,00%  26,00%
 nad 250  28,00%  31,00%
Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
EURO2 10,00% 10,00%
EURO3 5,00% 5,00%
EURO4 2,00% 2,00%
Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km 0,00% 5,00%
Dodatek DMV glede na prostornino motorja (od 1.7.2012 naprej) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
do 2.499 ccm 0,00%
od 2.500 do 2.999 ccm 8,00%
od 3.000 do 3.499 ccm 10,00%
od 3.500 do 3.999 ccm 13,00%
nad 4.000 ccm 16,00%

 

Kontrola plačila davka na motorna vozila (DMV):

Preko sistema e-davki je možno peveriti ali je za vozilo (na podlagi št. šasije) plačan davek na motorna vozila (DMV) ali ne.

 

Davek na dodano vrednost (DDV):

Znaša 22% od osnove v katero vštevamo neto nabavno ceno povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).

 

Plačilo davka na dodano vrednost (DDV): DDV plača uvoznik oz. pridobitelj. Če je uvoznik/pridobitelj pravna oseba se DDV plača skladno z mesečnim obračunom DDV.

 

Davki pri pridobitvi iz EU:

Prodajalec vozil za vsa vozila plača davek na motorno vozila (DMV) in  davek na dodano vrednost (DDV)